Modernit integraatiot tuovat ketteryyttä

Viime syksynä ja alkuvuonna olemme keskittyneet jalostamaan iPaaS-työtämme – siis pilvipohjaisten integraatioalustojen kehittämistä. Yhtenä osana tätä projektia julkaisemme nyt Devisioonan historian ensimmäisen whitepaperin, joka käsittelee integraatioalustojen roolia yrityksen IT-infrastruktuurissa.

Avoin väylä uudistumiselle | Miten moderni integraatioalusta vauhdittaa IT-arkeasi?

Avoin väylä uudistumiselle -paperissa kirjoitamme ajatuksistamme siitä, miksi integraatioalustat ovat niin tärkeä osa modernin yrityksen IT-työn kehittämistä. 16 sivussa ei tietenkään koko maailmaa kateta, mutta toivomme paperin antavan lukijoille väläyksen siitä maailmasta, johon olemme päätyneet vuosien konsultointi-, suunnittelu- ja toteutustyön kautta.

Whitepaperin voit ladata täältä.

Integraatiot ovat avain tulevaisuuteen

Näin kliseinen väite vaatii perusteluita, ja paperimme niitä toki listaakin. Tässä kuitenkin muutama tärkein:

  • Pilvipalveluiden käyttö kasvaa jatkuvasti, erityisesti SaaS-palveluiden osalta
  • Low code -ratkaisujen laaja hyödyntäminen vaatii avoimia rajapintoja niin datan kuin prosessienkin osalta
  • Hyvälaatuinen hallinta mahdollistaa paitsi läpinäkyvyyden prosessien toimintaan, myös mielenrauhan – vaikka järjestelmäpaletti laajeneekin koko ajan
  • Avoin alusta huolehtii siitä, että integraatiot eivät muutu yksittäisen toimittajan soolosiiloksi

Kaikkien organisaatioiden IT-roadmapeilla juuri nämä asiat eivät ole päällimmäisenä, mutta lähes jokainen kohtaamamme organisaatio on niihin jossain vaiheessa törmännyt. Harva varsinaisesti haluaa integraatioita, mutta varsin monen asian kehitys vaikeutuu tai ainakin hidastuu niiden puutteiden takia.

Devisioonan viesti ei ole se, että kaikki olemassa olevat integraatioratkaisut pitäisi modernisoida pilviaikaan. Tämä tuskin on realistista monessakaan yrityksessä. Sen sijaan väitämme, että jokaisessa vuonna 2022 aloitettavassa IT-hankkeessa tulisi olla selkeä integraatiostrategia, ja sen pohjana tulisi olla laadukasta ajattelua siitä, miten integraatiot toteutetaan, miten niitä hallitaan ja kuinka niiden elinkaaripalvelut on järjestetty – ei pelkästään yksittäisessä projektissa, vaan koko yrityksessä.

Hidastajasta ratkaisijaksi

Integraatio-sanan kaiku ei useinkaan ole kovin positiivinen. ERP-hankkeiden myöhästyttäjä, vaikeasti arvioitava kustannuserä, matkalle jääneet sanomat… Kaikki nämä mielikuvat liitetään usein järjestelmien väliseen dataliikenteeseen, ja valitettavan monesti hyvästä syystä: integraatiohankkeet ovat aidosti vaikea laji. Niissä kostautuvat puutteelliset suunnitteluratkaisut, järjestelmäympäristön aiemmat oikaisut, pilvimigraation keskeneräisyys – tai sitten vain yksinkertaisesti integroitavien järjestelmien monimutkaisuus ja yhteensopivuuden puute. Kaikki vika ei välttämättä ole integraatioissa, vaan siinä että ne järjestelmäketjun yhdistävänä lenkkinä paljastavat monesti laajan kirjon erilaisia ongelmia.

Yksikään integraatioalusta ei pysty poistamaan kaikkea tätä hankaluutta, eikä keskitetty alustamalli ole oikea ratkaisu jokaiseen tilanteeseen. Laadukas integraatioalusta kuitenkin tuottaa parempaa hallittavuutta, selkeän toimintamallin ja mahdollisuuden jakaa vastuuta tarkoituksenmukaisella tavalla useiden toimittajien kesken.

Whitepaperissamme puntaroimme sitä, missä tilanteessa näitä tarvitaan, ja miten se saavutetaan. Devisioonan vastaus ongelmaan on tietenkin Azure ja sen integraatiopalveluiden käyttö – näistähän olemme kirjoittaneet pitkään blogissammekin. Hyviä ratkaisuja on toki muitakin, aina erikoistuneista integraatiotuotteista lähtien. Yleiskäyttöisen Azuren vahvuutena on erityisesti alustan joustavuus, avoimuus ja skaalautuvuus – niin teknisen kuormituksen, palveluvalikoiman kuin osaajien saatavuudenkin kannalta.

Seuraavaksi referenssiarkkitehtuuri

Seuraava tavoitteemme on teknisen toteutusvisiomme kirkastaminen julkaisukelpoiseksi referenssiarkkitehtuuriksi. Integraatioprojektiemme toteutusmallit ovat jo jonkin aikaa seuranneet tiettyä ajatusmallia, ja haluamme avata sen yleiseen keskusteluun. Whitepaperin viimeisiltä sivuilta löytyy oheinen kuva, joka on viitteellinen esitys iPaaS-ajattelustamme.

Yhdestä kuvasta ei paljoa kostu. Kevään mittaan yritämme saada myös teknisen tarinamme avattua kokonaiseksi dokumentiksi, joka toimii paitsi kuvauksena Devisioonan tekemien integraatioratkaisujen suunnitteluperiaatteista, myös keskustelunavauksena Azuren oikeasta käytöstä integraatiohankkeissa. Sitä valmistellessamme kuulemme mielellämme kaikkien ajatuksia

Haluatko jutella integraatiotarpeidesi ratkaisuista, tai kenties liittyä joukkoomme kehittämään entistä parempia integraatioita? Ota yhteyttä!