Jatkuvaa tukea

Devisioonan missiona on tietojärjestelmien ylläpitokustannusten minimointi. Virheenselvitystunneista, työläistä versiopäivityksistä ja infrastruktuurin hallinnoinnista maksaminen syö innovaatioresursseja ja ihmisten jaksamista. Kaikkein kalleinta on kuitenkin se, että tietojärjestelmä ei täytä asiakkaan tarpeita. Hyvälaatuinen jatkuva palvelu varmistaa investoinnin arvon toteutumisen.

Hyvin suunniteltu tietojärjestelmäkin vaatii vahtinsa, vaikka alustana olisivat alan parhaat PaaS-pilvipalvelut. Tietoturvan jatkuva kilpajuoksu, järjestelmäympäristön muutokset ja varsinkin web-ympäristön jatkuva kehittyminen vaativat paitsi ylläpitoa, myös proaktiivista näkemystä seuraavista askelista.

Devisioonan jatkuvat palvelut perustuvat neljälle osa-alueelle: valvonnalle, hallinnalle, tuelle ja kehitykselle. Näistä rakennetaan kunkin asiakkaan ja sovelluksen tarpeisiin paketti, joka sisältää sekä sopivan reaktiivisen kyvykkyyden – esimerkiksi palvelutasovaatimukset, vakioidut toimintamallit ja eskalaatiomenettelyt – että eteenpäin katsovan panostuksen. Devisioonan tuotanto-organisaatiossa jatkuvat palvelut ja projektiryhmät toimivat yhdessä keskittyessään asiakkaan tarpeeseen ja tiekarttaan.

Valvonta

tulisi automatisoida mahdollisimman pitkälle ja syvälle. Modernit työkalut – esimerkiksi Azure Monitor – yhdessä oikein suunnitellun järjestelmän kanssa mahdollistavat hämmästyttävän syvää ja pitkälle automatisoidun valvonnan ja hälytysketjut.


Hallinta

tarkoittaa tietojärjestelmästä ja sen ajoympäristöstä huolehtimista. Tämä kattaa niin Azuren muutosten seurannan, käytettyjen apukirjastojen tietoturvapäivitysten tarkkailun kuin erikseen sovitut ylläpitotoimetkin. Uskomme myös hallinnan jakamiseen: monesti asiakkaan pään liiketoiminta-asiantuntija on sekä tehokkaampi että halvempi ongelmanselvittäjä, kunhan toimittaja vain tekee järjestelmän toiminnan helposti nähtäväksi ja seurattavaksi esimerkiksi Power BI:n käytöllä.


Tuki

on palvelua ihmiseltä ihmiselle. Jos osa pääkäyttäjistä voi saada vastaukset kysymyksiinsä dokumentaatiosta tai usein kysytyistä kysymyksistä, hyvä. Asiakasorganisaation tuottavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että tarvittaessa saadaan nopeasti luotettavasti vastaus esimerkiksi siihen, miten järjestelmä toimii tietyssä erikoistilanteessa. Tuttu osaaja on korvaamaton apu silloin, kun paine on kovin.


Kehitys

on tärkeä osa myös nykyaikaisia jatkuvia palveluita. Voidaanko ylläpitoa automatisoida edelleen? Oliko viimeisen kvartaalin tukitiketeissä jotain, joka osoittaa systeemisempää ongelmaa? Onko Azureen tullut jotain uutta, joka auttaisi madaltamaan ylläpidon kuluja? Näiden kysymysten säännöllinen tarkastelu pitää sovelluksen raiteillaan.

Jouni Heikniemi

Ota yhteyttä

Voimmeko auttaa sinua? Ota yhteyttä, katsotaan löytyykö yhteinen sävel.

Jouni Heikniemi

Toimitusjohtaja
040 566 8379