Azure Integration Services: Azure integraatioalustana

Aiemmissa iPaaS-aiheisissa kirjoituksissa olemme käsitelleet modernien integraatioiden peruskäsitteitä sekä perehtyneet tarkemmin pilvi-iPaaS:in erityispiirteisiin ja hyötyihin. Tällä kertaa tutustumme Microsoftin Azure-pilvipalvelun tarjoamiin integraatiopalveluihin.

Microsoft itse puhuu Azuren integraatiopalveluista nimellä Azure Integration Services (AIS). Kyse ei ole erillisestä tuotteesta, alustasta tai yksittäisestä palvelusta, vaan kokoelmasta palveluja, joita käytetään yleisesti integraatiototeutuksissa. Näistä muodostuu moderneja teknologioita käyttävän, skaalautuvan integraatioalustan selkäranka. Azure on kuitenkin paljon AIS:ia laajempi kokonaisuus, josta voi poimia integraatioiden käyttöön palveluita tarpeen mukaan.

Palikat tutuiksi

Microsoft luokittelee AIS:in komponentit integraation tarpeiden perusteella. Komponentit jakautuvat neljään osa-alueeseen: orkestrointi, sanomanvälitys (messaging), tapahtumienvälitys (eventing) ja rajapinnat. Jokaista vastaa yksi Azuren palvelu, joista voi omiin toteutuksiinsa poimia ne, joita tarvitsee.

Azure Integration Servicesin peruspalikat

Logic Appit ovat AIS-kokonaisuuden keskiössä tarjoamalla ns. low-code-työkalun, jolla kehittää bisnesprosesseja ja datavirtoja mallintavia orkestraatioita. Hyödyntäen sisäänrakennettuja toiminnallisuuksia ja konnektoreita voi Logic Appien avulla toteuttaa monimutkaistakin logiikkaa. Azure Functionsien avulla voi laajentaa työnkulkuja kutsumalla niistä esim. C#-ohjelmointikielellä kehitettyä, räätälöityä toiminnallisuutta.

Service Bus tarjoaa sanomiin ja jonoihin perustuvaa ns. loosely coupled -kommunikaatiota, jossa lähettäjä ja vastaanottaja eivät välttämättä ole tietoisia toisistaan, vaan integraatiokerros vastaa tiedon välityksestä ja koordinoinnista. Samalla periaatteella toimii Event Grid, joka välittää tapahtumia (events) reaaliaikaisesti yhdelle tai useammalle vastaanottajalle: tässäkään lähettäjän ei tarvitse tietää, kuka tietoja lopulta kuuntelee.

Azure API Management puolestaan tarjoaa työkalut rajapintojen keskitettyyn julkaisemiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon. API Managementin kautta voi esim. tarjota kolmansille osapuolille rajapinnan, jolla välittää tietoa integraation orkestrointikerrokselle.

Vaikka nämä neljä osa-aluetta ja niihin liittyvät palvelut ovat Microsoftin AIS:in kautta nimeämät olennaisimmat iPaaS-komponentit, eivät Azuren mahdollisuudet iPaaS:issa rajoitu vain niihin. Ymmärtääkseen AIS:in mahdollisuudet, on tärkeä ymmärtää mitä se on ja ei ole, ja millainen sen rooli Azuressa on.

Azure ei ole iPaaS-alusta

Vertailuissa Azure asetetaan usein samalle viivalle varsinaisten iPaaS-tuotteiden ja alustojen kanssa (esim. Dell Boomi, Frends, Mulesoftin Anypoint Platform). Vertailu ei ole kaikilta osin pätevä. Azure on huomattavasti laajempi palvelukokonaisuus, josta AIS ja iPaaS on vain pieni osa.

Ero palvelun ja tuotteen välillä näkyy mm. siten, ettei Azure tarjoa samalla tavalla valmista ”out of the box” -käyttökokemusta kuin varsinaiset iPaaS-tuotteet. Jälkimmäiset tarjoavat valmiit työkalut moneen asiaan, esim. valvontaan ja hälytyksiin. Azuressa nämä joutuu rakentamaan itse, esim. Log Analyticsin ja Azure Monitor Workbookien avulla.

Esimerkki Azuren työkaluilla rakennetusta monitorointinäkymästä

Vastapainona Azure kuitenkin tarjoaa huomattavasti laajemmat mahdollisuudet rakentaa juuri sellaiset toteutukset kuin itse haluaa. iPaaS-alustojen tarjoamien työkalujen räätälöintimahdollisuudet ovat usein rajoitetut, kun taas Azuressa voi hyvin vapaasti valita omiin käyttötarkoituksiin sopivat ratkaisut. Valmiissa alustatuotteissa mukana tulee usein myös toimintoja, joita ei välttämättä tarvitse – Azuressa tarpeettomia palveluja ei yksinkertaisesti tarvitse ottaa käyttöön laisinkaan.

Azure ei siis ole iPaaS-alusta samalla tavalla kuin valmiit iPaaS-tuotteet, vaan se tarjoaa työkalut, joilla pystyttää omiin tarpeisiin räätälöity pilvi-integraatioalusta. Siinä missä iPaaS-tuote on kuin rakennussarja, josta saa rakennettua vain yhdenlaisen härvelin, on Azure laatikollinen legoja, joista voi rakentaa haluamansa kaltaisen härvelin.

Aivan kuten legoilla rakentelu vaatii vähän harjoittelua ennen kuin syntyy hienoja avaruusaluksia, vaatii tarkoituksenmukaisen ja hyvin toimivan iPaaS-alustan rakentaminen Azuressa ymmärtämystä ja osaamista sekä iPaaS:in lainalaisuuksista, että Azuren toiminnasta. Azuren iPaaS-komponenttien monimutkaisuutta ja puutteitakin pystyy taklaamaan ymmärtämällä Azuren rajapintoja ja sen tarjoamia skriptausmahdollisuuksia. Näiden avulla pystyy esim. automatisoimaan asennuksia ja resurssien luonteja.

Hyötyä Azuren ekosysteemistä

Useasta eri Azuren komponentista koostuva integraatiokokonaisuus

Azuren vahvuudet iPaaS:in saralla löytyvät muualta kuin avaimet käteen -iPaaS-palveluista tai aivan loppuun asti hiotuista iPaaS-komponenteista.

Azure on ekosysteemi, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita. Big datasta kontteihin ja virtualisaatioon, tekoälystä robotiikkaan ja prosessiautomaatioon, levytilasta ja tietokannoista verkkosivuihin: kaikkea löytyy Azuresta, ja kaikkeen voi integroitua helposti. Ja juuri tässä on Azuren suurin vahvuus iPaaS:in saralla.

Siinä missä puhdasverinen iPaaS-alusta keskittyy vain integraatioon, ja kaikki muu toiminnallisuus on hankittava muualta, pystyy Azuressa lisäämään palveluita helposti. Ei tarvitse tehdä monimutkaisia hankintoja ja asennuksia, sen kuin konfiguroi ja naksuttelee käyttöön resurssin Azuressa. Jos integraatio tarvitsee relaatiokannan tai paikan minne arkistoida tiedostoja, on näiden käyttöönotto vaivatonta Azuressa. Tai jos vaikka haluaa tuotetietokannan olevan haettavissa verkkosivuilla voimakkaalla hakumoottorilla, löytyy Azuresta valmiit palikat – ja iPaaS-palveluiden avulla datan saa kätevästi liikkumaan niiden välillä.

Azuren valttikortti on nimenomaan kokonaiskuvassa. Jos iPaaS-alustan pystyttää Azuren päälle, saa samalla käyttöönsä kaikki pilviekosysteemin tarjoamat hyödyt ja mahdollisuudet. Niistä voi poimia käyttöönsä omiin tarpeisiin hyödylliset – kuin rusinoita pullasta.

Pilvestä hybridimalleihin

Azuren historia iPaaS-alustana on ollut hyvin vahvasti pilvipainotteinen, jopa siinä määrin että Microsoftin omissa referenssiarkkitehtuureissa esitettyjen komponenttien on-premises- ja hybridituki on usein ollut melko puutteellista.

iPaaS:in hybridimalli

Rajoituksia on kuitenkin ollut mahdollista kiertää joko muiden Azuren palveluiden tai räätälöityjen ratkaisujen avulla. Esimerkiksi Logic Appien rajoittunutta tapaa käsitellä sisäverkon levyjaoilla olevia tiedostoja on voinut kompensoida Azure Data Factoryn avulla. Jos mikään valmis palvelu ei tarjoa ratkaisua, voi koodata omansa ja pyörittää sitä esim. Function Appissa.

Kehityksen suunta on kuitenkin kohti suurempaa hybridikyvykkyyttä. Tulevaisuudessa tulee olemaan mahdollista pyörittää Logic Appeja Azure Functionsin runtimen päällä, jolloin asennus Docker-konttiin, sisäverkon palvelimelle tai jopa toiseen pilvipalveluun onnistuu. Tämä on kuitenkin vasta kehitteillä olevaa toiminnallisuutta, joten on vaikea sanoa tarkasti millaiseksi Azuren hybridikyvykkyys jatkossa muovautuu.

Logic Appien tuleva seuraava versio tulee tuomaan mukanaan paljon pieniä parannuksia ja kaivattuja ominaisuuksia, vaikka perusidea pysyy samana. Myös mm. tietoturvapuolta on huomioitu entistä paremmin.

Azuren palveluiden kehityspolkuja on joskus moitittu epäjohdonmukaisiksi ja sekaviksi, eikä täysin syyttä. Eri palveluiden kehitys ei aina tunnu olevan synkassa. Tästä huolimatta on kuitenkin selvää, että Azure palveluineen kehittyy vauhdilla, eikä Microsoft tule jättäytymään kehityksen eturintamasta jälkeen. Näin ollen voi olla varma, että iPaaS-palveluissakin Azure tulee pysymään ajan tasalla.

Azure iPaaS – aina varteenotettava vaihtoehto

Azure on pilvialustana monipuolinen ja laaja. Sen palvelut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia rakentaa sellaisia järjestelmä- ja alustakokonaisuuksia, kuin itse haluaa. Kolikon kääntöpuolella alustan ja palveluiden konfiguraatio vaatii aikaa, suunnittelua ja ymmärtämystä. Ymmärtämällä Azuren ja sen rajapintojen tarjoamia mahdollisuuksia voi kuitenkin helpottaa urakkaa esim. automaatioskriptien avulla.

Azure iPaaS: moneen taipuva, mutta joskus karun näköinen

Ei ole olemassa mitään yksinkertaista, yleispätevää sääntöä siihen, milloin kannattaa pystyttää iPaaS-alusta Azuressa ja milloin hankkia valmis tuote. Azuren etuja ovat mm. jo mainittu ekosysteemin tarjoama monipuolisuus ja räätälöitävyys. Ei pidä myöskään vähätellä alustan avoimuuden hyötyjä: Azure-osaajien määrä on suuri, kun taas iPaaS-tuotteissa osaaminen on usein keskittynyt yhteen tai muutamaan yritykseen. Alustojen etuihin kuuluu puolestaan mm. se, että ne toimivat usein ”avaimet käteen”-periaatteella ilman usean eri palvelun pystytystä ja konfiguraatiota. Varjopuolena räätälöintimahdollisuudetkin ovat suppeammat.

Vaikka Azuren iPaaS-palvelukokonaisuus voi vaikuttaa vielä joiltain osin puutteelliselta tai jopa keskeneräiseltä, ovat sen tarjoamat hyödyt ja mahdollisuudet jo tällä hetkellä suuret. Azuren alati kehittyvän ja laajentuvan palvelutarjooman ansiosta sen päälle rakennettu integraatioalusta tarjoaa koko ajan monipuolisempia, laadukkaampia palveluita integroitavalle tiedolle ja järjestelmille. Kehityksen suunta on oikea, ja näyttää vahvasti siltä, että Microsoft panostaa iPaaS-palettinsa kirkastamiseen. Siksi Azure on aina aidosti varteenotettava vaihtoehto, kun miettii iPaaS-alustaa.


Haluatko jutella lisää Azuren iPaaS:in tarjoamista mahdollisuuksista? Ole yhteyksissä!