”Samalla puolella pöytää” – Devisioona tukee Marimekkoa muotialan digitalisaatiossa

Suomalaisen designin päätyminen maailmalle vaatii määrätietoista työtä – niin ikonista suunnittelua, laatutietoista tuotantoa kuin nykyaikaista IT:täkin. Devisioona ei osaa piirtää unikoita tai valikoida kankaita, mutta digitalisaatiossa voimme tukea.

Devisioona on ollut mukana Marimekon pilvimatkalla vuodesta 2016 lähtien. Yksittäisistä sovelluksista alkanut suhde on kasvanut arkiseksi yhteistyöksi. Tänä päivänä Devisioonan ja Marimekon asiantuntijat työstävät yhdessä niin web-palveluita, globaalin jakelun mahdollistavia integraatioita kuin kevyitä Power Platform -käyttökokemuksiakin.

Osaaminen kehittyy yhdessä tekemällä

Yritys-IT:n tehokas kehittäminen vaatii määrätietoista otetta niin teknologiavalintoihin kuin projektien johtamiseenkin. Marimekko on linjannut yhdeksi pääalustakseen Microsoftin pilviteknologiat, ja merkittävä osa ratkaisuista pyöriikin Azuressa tai muissa Microsoftin pilvissä.

Devisioona on mukana Marimekon arjessa Azure-pohjaisen digitalisaation asiantuntijana ja toteuttajana. Ydinporukassa on mukana molempien organisaatioiden tekijöitä. Yhtenä aamuna löydät tiiviin työparin väkertämässä EDI-ratkaisuja Logic Appsilla, seuraavana päivänä Marimekon IT-tiimi on viettämässä visiopäiväänsä Devisioonan toimistolla.

”Kumppanuus vaatii yhdessä tekemistä ja yhteisten toimintatapojen löytämistä. Devisioona on selkeästi samalla puolella pöytää kanssamme, ja yhdessä tekemisen ilo vauhdittaa tuottavuutta”, Marimekon IT-johtaja Pekka Kivenjuuri kuvailee suhdetta. Vuosia jatkuneessa yhteistyössä onkin opittu paljon yhdessä – niin liiketoiminnasta kuin teknologiastakin. Kehittyvä dokumentaatio, toiminnan jatkuvuus ja tekijöiden johdonmukainen työ asiakkaan liiketoiminnan edistämiseksi on ollut kriittistä yhteistyösuhteen muodostumisessa.

Laadukas digitalisaatio on pitkä projekti

Kansainvälisen yrityksen projekteissa tarvitaan monia osapuolia – on sitten kyse infratoimittajista, ERP-asiantuntijoista tai integraatiokohteista. Projektivaihe vaatii vahvaa osaamista, keskittynyttä tekemistä ja huolehtivaa ohjausta, mutta onnistunutta projektia seuraa aina myös pitkä ylläpitovaihe. Siinä taas korostuvat automaatio, tiedonkulku ja valvottavuus: Marimekko-tuotteet ovat liikkeessä vuorokauden ympäri, ja järjestelmien jatkuva toimivuus on tärkeää.

Marimekon IT ei halua olla vain ostaja, vaan myös osaaja. Kustannustehokkaan laadun tekemisessä tämä onkin loistava malli: kun asiakas haluaa tehdä ja ylläpitää myös itse, myös toimittajien on terävöitettävä tekemistään. On pystyttävä olemaan taitava ja joustava asiantuntija, joka osaa sekä johtaa kehitystä ja ongelmanratkaisua että myös rakentaa osaamisyhteisöä. Roolit vaihtuvat lennossa, kun hankkeet etenevät elinkaarellaan.

Kivenjuuri kiteyttää: ”Devisioonassa meille arvokkainta on kova Microsoft-osaaminen ja ketterä toimintatapa. Projektipäällikkö löytyy silloin kun sellaista tarvitaan, mutta kaikki asiantuntijat toimivat myös itsenäisesti suoraan oman tiimimme ja muiden toimittajiemme kanssa.”

Kun ratkaisut siirtyvät ylläpitoon, myös niiden ympärillä olevan osaamisen on siirryttävä jatkuvan palvelun moodiin. Projektivaiheen jälkeen osaajia tarvitaan harvemmin, mutta toimintakyvyn on säilyttävä terävänä. Tästä on huolehdittava paitsi dokumentaation, myös joustavan resursoinnin avulla. Ongelmien nopeassa ratkaisussa auttaa, kun pienkehitystä ja ylläpitoa voivat tehdä samat henkilöt. Jatkuva tiedonjako mahdollistaa siten myös nopeat reagoinnin.

Monipuolinen tekeminen pitää mielen virkeänä

Marimekon IT on mainio yhdistelmä suuren yrityksen kiinnostavia haasteita ja pienen yrityksen ketterää toimintatapaa. Digimatka jatkuu, niin sähköisten käyttökokemusten, skaalautuvien integraatioiden kuin taustajärjestelmienkin tasolla. Globaali ja kriittinen liiketoiminta vaatii paljon myös tietojärjestelmiltä. Azure-pilven vahvuus onkin sen integroituvuudessa: PaaS-palveluita, valmisjärjestelmiä ja räätälöityjä toteutuksia nivotaan yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Teknologisia mahdollisuuksia on paljon, ja oikeiden valintojen tekeminen vaatii jatkuvaa pähkäilyä. ”Jos kumppani on jatkuvasti tiiviisti mukana liiketoimintamme kehittämisessä, myös sparrailu käy helposti – kaikki ovat joka tapauksessa jo arjessaan törmänneet samoihin ratkaistaviin ongelmiin”, muistuttaa Kivenjuuri.

Digitalisaatio ja monikanavaisuus ovat Marimekon strategian ytimessä. Itse tuote on hyvin fyysinen, mutta sen hankkiminen – ja nykyisin myös uudelleenmyyminen – nojaa yhä useammin tietotekniikkaan. On ilo olla tukemassa Marimekon missiota voimaannuttaa ihmisiä olemaan oma itsensä ja tuoda iloa heidän arkeensa rohkeilla kuvioilla ja väreillä.

Meillekin yksi tällainen?

Kiinnostaako yhteistyö vastaavan järjestelmän kehittämisessä? Lue lisää ajatuksistamme järjestelmäkehityksestä ja integraatioista – tai ota suoraan yhteyttä!