API-hallintaa Ikkunastudiossa

Vuoden ja samalla vuosikymmenen järjestyksessään toisessa Ikkunastudion jaksossa Devisioonan Jesse Ryhänen (eli allekirjoittanut) kävi Jouni Heikniemen ja Sakari Nahin vieraana juttelemassa API Managementista.

API:t, niiden hallinta ja API-strategia ovat viime aikoina olleet ajankohtainen puheenaihe monessa organisaatiossa. Kuten jakson alussa mainitaan, on aihetta sivuttu Ikkunastudiossa aiemminkin, mutta syvemmälle aiheeseen ei oltu sukellettu. Tämä asian tola korjataan tässä jaksossa, sillä nyt tarjoillaan rautaisannos API-hallintaa ja siihen liittyviä aiheita.

Jakson aikana pohditaan API-hallinnan käsitettä sekä hallintatapana ja prosessina, että tuotteena. Azuren API Managementin ominaisuuksista, sen tarjoamista mahdollisuuksista ja sen hinnoittelua käsitellään niin kattavasti kuin yhden jakson raameissa pystyy. Aikaa jää myös API-hallinnan abstraktimpien tasojen pohdinnalle, kuten myös liiketoiminnan roolille API-hallinnan ja -strategian määrittelyssä.

Jakson aikana pohditaan myös milloin REST-rajapinta kuuluu API-hallinnan alle ja milloin ei. API on API on API vai onko, eli millä nyrkkisäännöillä rajauksia tehdään? Onko yleispäteviä sääntöjä edes olemassa? Mitä muita seikkoja pitää pohtia kun määrittelee organisaation API-hallinnan käytäntöjä? Entä miten Azuren API Management suhtautuu hybridi- ja multicloud-ympäristöihin? Kaikkia näitä pohditaan, ja osassa päästään jopa jonkin sortin konsensukseen.

Vaikka jakson tekninen fokus on hyvin vahvasti Azure-teknologiassa, keskustellaan paitsi API-hallinnasta lähestymistapana myös monesta API-hallinnan teknologisesta käsitteestä hyvin yleisellä, teknologiariippumattomalla tasolla. Täten käsitellään paljon sellaisia asioita, jotka koskevat myös muita kuin Azure-osaajia.

Jakson voit kuunnella täältä, ja Ikkunastudion kaikki jaksot löydät täältä.